POUM

Estem a l’espera del pronunciament per part de la Generalitat de Catalunya sobre el projecte de redacció del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) que ha de modificar les normes urbanístiques del nostre municipi. Tant bon punt rebem la documentació i el corresponent pronunciament de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya farem una assemblea general de veïns per tal de posar en coneixement la resolució i d’aquesta manera avançar cap a l’aprovació. Mentrestant, els Serveis Tècnics municipals i l’alcaldia estan a la vostre disposició per qualsevol aclariment al respecte.

EL POUM?
El POUM és la Normativa Municipal que estableix com s’ha de desenvolupar urbanísticament Tagamanent, i per tant, conté la normativa que estableix allò que es pot fer en cada part del municipi: on i què es pot construir, quins espais tenen valor natural i de quin tipus és aquest valor, els espais agrícoles, i a on han d’anar els serveis per a la comunitat. Això implica definir quin tipus de creixement es vol i com s’han de distribuir sobre el sòl els habitatges, equipaments, espais públics i zones verdes, zones industrials i activitats econòmiques, la mobilitat del municipi, entre d’altres qüestions. En definitiva, el POUM dibuixa un model de poble que volem compartir amb vosaltres partint de les necessitats que entre tots identifiquem.
Antecedents del POUM de Tagamanent

8 d'octubre de 2010 2ª jornada de debat “Com volem el Tagamanent del futur” Va servir per conèixer el contingut de l'Avanç de Planejament, donar resposta a les propostes fetes en la primera jornada i fer un debat entorn els criteris i objectius del POUM. Es va valorar la possible incorporació de les aportacions efectuades pels veïns en el document final.

5 d'octubre de 2010 aprovació de l'Avanç de Planejament i l'Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar pel plenari de l’Ajuntament. Aquests documents van estar en període d'exposició pública fins el 27 de novembre de 2010.

19 de març de 2010 1ª jornada de debat “Com veus Tagamanent?” on es van explicar les fases d'elaboració del POUM i es va fer un diagnòstic col·lectiu entorn la situació actual de Tagamanent pel que fa al planejament urbanístic

L’any 2009 l'Ajuntament de Tagamanent va iniciar la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
  • Comparteix a
Darrera modificació: 03-12-14  a les  08:04