Aposta per l'Acció Social

Tagamanent municipalitza el servei de proveïment
de productes de primera necessitat

A partir d’aquest curs 2014-2015, l’Ajuntament de Tagamanent oferirem un nou servei públic, a disposició de totes les famílies que s’hi vulguin acollir: el Subministrament Mínim Garantit. El nostre objectiu és millorar i completar l’actual proveïment de productes de primera necessitat, afegint també productes d’higiene personal i de neteja de la llar, així com alguns aliments que actualment les entitats benèfiques no ens subministren.

Les famílies hauran d’emplenar una graella on apareixen tots els productes que integren el Subministrament Mínim Garantit, podent-los escollir tots o només uns quants, els quals rebran de forma periòdica durant tot l’any. Per poder desenvolupar aquest nou servei, ja fa un mes que l’Ajuntament vam habilitar un espai d’ús públic que esdevindrà el nou magatzem municipal de productes de primera necessitat.

Destaquem, entre els productes que integren el Subministrament Mínim Garantit, els corresponents a la higiene femenina (compreses i tampons), els quals consisteixen en més d’una tercera part del pressupost, essent només dos dels quinze productes que es garanteixen. Això constata com un producte de primera necessitat per a la major part de la població femenina és tractat com un bé de luxe per l’administració i el mercat, i com de necessari és garantir-lo a les famílies amb dificultats econòmiques.

Des de l’Ajuntament de Tagamanent no pretenem que s’entengui el Subministrament Mínim Garantit com un servei assistencial o caritatiu, ans al contrari, el fet que sigui municipalitzat i, per tant, garantit des de l’àmbit públic, és justament perquè considerem que disposar-ne gratuïtament és un dret bàsic de les persones, ja que el benestar de cadascuna de les famílies és responsabilitat del conjunt de la població.

Roger Castellanos i Corbera
Regidor d’Acció Social i Participació
Ajuntament de TagamanentDarrera modificació: 15-07-14  a les  10:54