Documents relacionats

SALDOS BANCARIS 03.15 (pdf, 371 kb)
Pressupost 2014 (pdf, 61 kb)

Els comptes clars

La legitimitat del nostre Ajuntament i la seva gestió es basa en la transparencia total, entenen que tot allò que te relació directe o indirecte amb l'administració pública ha d'estar a l'abast de la ciutadania en tot moment i sense excepcions.

També és molt important fer entenedor la de vegades complexitat de la pròpia gestió publica, amb tota la pedagogia necessària per tal d'assegurar que allò que s'exposa públicament no dona peu a interpretacions interessades, i per aquest motiu, tenen a la seva disposició tot el personal municipal i comarcal per tal de fer qualsevol aclariment.

El mètode:

Mensualment l'Ajuntament celebra un plenari municipal en que es tracten tots els assumptes d'interès de forma generalitzada. Per iniciativa de l'equip de govern, des de principi de legislatura que l'aprovació de les factures municipal es realitza directament en sessió plenària. Des del darrer plenari del mes de setembre de 2013 , s'ha fet extensiu als saldos bancaris i a l'estat d'execució del pressupost municipal.

Anualment, també s'aproven en diferents sessions plenàries el pressupost municipal, la liquidació del pressupost de l'any anterior i la comissió de comptes anuals, entre d'altres informes de fiscalització interna i externa que asseguren el control municipal.

Tota aquesta informació s'anirà publicant en aquesta pàgina web municipal, adaptada recentment per poder oferir aquest servei, sempre que hagi estat aprovat prèviament pel Plenari Municipal.

Per qualsevol informació addicional del vostre interès, només cal que empleneu una instància genèrica que trobareu a la Seu Electrònica de la web o bé enviant un correu electrònic a    
  • Comparteix a

Continguts del web relacionats

Darrera modificació: 13-11-14  a les  18:41